ANSVAR I PARTNERSKAP

Masai ANSVAR I PARTNERSKAP

Ansvar er i alle henseender bygget på samarbeid, partnerskap og gjensidig respekt. For Masai har det alltid vært viktig å samarbeide med alle forretningspartnere på ordentlige vilkår med respekt for deres liv, arbeidsvilkår og rettigheter. Masai har produksjonspartnere i India, Kina, Tyrkia og Portugal, og vi har et dypfølt ansvar overfor alle de dyktige kvinnene og mennene som jobber med å produsere klærne våre – uavhengig av land. De har, i løpet av 5, 10, 15, 20 eller nesten 30 års partnerskap, bygget opp virksomhetene og ferdighetene sine, så hos Masai betraktes de som viktige kolleger, ikke bare ansiktsløse mennesker på andre siden av jordkloden. Uten dem ville vi ikke vært i stand til å fremstille de vakre, holdbare plaggene du har kjent i årevis, eller lykkes med implementeringen av mer ansvarlige produksjonsforhold.

Hos Masai anerkjenner vi at vi må ta ansvar på mange områder. Rent generelt for planeten vår. For naturens økosystemer. For verdenshavene. Og utvilsomt også overfor menneskene på jorden. Vi har et ansvar overfor våre medarbeidere og kolleger. Overfor deg som kunde. For våre forretningspartnere. Og spesielt overfor menneskene rundt om i verden som bidrar til fremstilling av klærne fra Masai som du har brukt og elsket siden 1992.

Å leve opp til ansvaret vårt er et mangesidig og fortløpende arbeid, der noen av løsningene kan være kontraproduktive i forhold til hverandre. Det vil si at en beslutning om ansvar på et bestemt område kan ha en negativ innvirkning på et annet.

Vi anerkjenner at våre beslutninger påvirker mennesker på mange måter, og derfor er vår forpliktelse til å handle med omtanke en nøkkelfaktor i beslutningsprosessen hos oss. Vi ønsker å være oppmerksomme og ta beslutninger med åpne øyne for å se det fullstendige bildet – både mulige positive og negative utfall og balansen mellom dem.

Dette har vært og er fortsatt vår praksis i forhold til produksjonspartnerskapene våre. Vi får ofte følgende spørsmål: "Hvorfor produserer dere ikke mer lokalt? Er ikke det mer ansvarlig?" Jo, det er sant. Når man kun ser på effekten av transport, ville det vært mer ansvarlig å avslutte våre årelange partnerskap i Det fjerne østen og starte nye i Europa. Samtidig ville det vært uansvarlig å ha et så snevert fokus når vi tar beslutninger. For hva med menneskene?

Masai har produksjonspartnere i India, Kina, Tyrkia og Portugal, og vi har et dypfølt ansvar overfor alle disse kvinnene, mennene og deres familier – uavhengig av land. Masai jobber med dem på alle nivåer, både på avstand og på produksjonsstedet, og vi verdsetter deres ferdigheter og engasjement. Det er viktig å huske at disse menneskene også er nøkkelaktører og jobber dedikert sammen med Masai for å drive frem den nødvendige utviklingen og implementere en mer bæredyktig praksis i produksjonen sin og i hele forsyningskjeden vår.

Å avbryte samarbeidet med våre produksjonspartnere setter deres liv, arbeidsvilkår og rettigheter i fare, og derfor vil vi strekke oss langt for å beskytte og opprettholde vårt samarbeid med partnerne våre som en del av vårt ansvar overfor dem og vårt engasjement og praksis i henhold til bærekraftsmål nr. 17.

Våre fem mål

Masai mål

Hos Masai tar vi bærekraftsmålene på alvor, og derfor har vi nøye valgt ut de fem bærekraftsmålene vi arbeider med for vår felles fremtid. Vi har valgt de målene der vi som selvstendig organisasjon kan gjøre størst mulig forskjell ved å gjennomføre en reell forbedring. Det første lange steget i dette arbeidet har vært FSC®-sertifiseringen av en del av vår viskose. Samtidig jobber med vi mål om strukturelle forandringer som vi ikke kan løse på egenhånd. Vi inngår derfor partnerskap for å oppnå resultater på områder som kvinners rettigheter og den overordnede innfrielse av bærekraftsmålene.

Les mer