LAST CHANCE: Spar opptil 50% >> Shop nå

Masai X FSC®

Masai er verdens første FSC-sertifiserte (FSC® C152037) motemerke. Vi bryr oss om verdens skoger og klimaet, og derfor er det viktig for oss at vi bruker trefibre med omtanke. Vi vet at FSC-sertifiseringen vil hjelpe oss med dette.


Men er klærne våre virkelig laget av tre?

Ja! Vi kan lage flotte tekstilkvaliteter, som f.eks. viskose, fra trærnes cellulosefibre. Opptil 70% av Masais kolleksjoner er laget av trebaserte fibre som viskose, og derfor har vi jobbet målrettet for å bli FSC-sertifisert. 


Er det ikke negativt for klimaet å felle trær?

Det KAN det være, men ikke nødvendigvis! FSC-merket sikrer at trefibrene stammer fra bærekraftige skoger der det er tatt hensyn til natur, dyr og mennesker, og andre kontrollerte kilder. FSC-merket anbefales av flere internasjonale organisasjoner som WWF og Verdens Skove. Det er derfor vi har valgt FSC-sertifiserte fibre til tekstilene våre.


Shop FSC-sertifiserte styles

Se alle
5 Gode grunner til å velge FSC®
1. MED FSC PASSER VI PÅ SKOGENE OG MENNESKER OG DYR SOM BOR I DEM
  • I en FSC-skog vet vi at skogarealet vil forbli det samme generasjon etter generasjon
  • Sjeldne og truede arter og deres levesteder beskyttes
  • Deler av skogen fredes helt for å bevare og fremme biologisk mangfold
  • Naturlige vannløp, våtområder og elvebredder skal beskyttes og gjenopprettes, og skogeieren skal passe på vannkvaliteten
  • Urfolkenes rettigheter skal respekteres og skogeieren skal bidra økonomisk til lokale prosjekter (f.eks. adgang til legehjelp, adgang til vann o.l.)
  • Skogsarbeiderne skal være utdannede og ha ordentlig sikkerhetsutstyr, lønn og arbeidsforhold
  • FSC-tre er lovlig felt og handles på vanlige markedsvilkår
2. STORT BIDRAG TIL VERDENSMÅL

Med FSC-merkede produkter sender vi et klart signal om at vi tar et sosialt og miljømessig ansvar for verdens skoger. FSC og FSC-sertifiserte produkter bidrar dessuten til FNs Verdensmål for bærekraftig utvikling. FSC støtter 14 av 17 verdensmål – også kalt SDG-ene. FSC bidrar for eksempel til verdensmål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk samt verdensmål 15 om livet på land.


3. UAVHENGIG TREDJEPARTSDOKUMENTASJON

FSC er den mest robuste og troverdige dokumentasjonen og sikkerheten for lovlig og bærekraftig tre. Det betyr at vi med FSC-sertifiserte produkter kan levere dokumentasjon for å imøtekomme krav i tømmerlovgivninger, sertifiseringsordninger m.m.


4. DEN STERKESTE STØTTE

FSC har en bred støtte fra både økonomiske, sosiale og miljømessige interessenter. FSC støttes dessuten av internasjonale anerkjente NGO-er som WWF Verdens naturfond, Verdens Skove og Red Orangutang. Og i tillegg anbefales FSC av det danske Forbrugerråd TÆNK.


5. GLOBAL EFFEKT

Uansett hvor i verden trefibrene kommer fra støtter vi også FSC som organisasjon ved å velge FSC-sertifiserte produkter. FSC er tilstede i 123 land og har flere sertifikater enn noen annen sertifiseringsordning for ansvarlig skogdrift. FSC jobber strategisk med regjeringer, NGO-er og virksomheter i hele verden for å fremme bærekraftig bruk av verdens skogområder.


Møt

Loa Dalgaard Worm

Loa er direktør for strategi og utvikling i FSC® Danmark. Helt siden hun var liten, har Loa Dalgaard Worm ønsket å redde verden. I dag nærmer hun seg målet litt etter litt hver dag ved å samarbeide tett med organisasjoner over hele verden om ambisiøse bærekraftstrategier.

Masai X Canopy

Siden 2019 har Masai samarbeidet med Canopy, en non-profit miljøorganisasjon som arbeider for å beskytte verdens skoger.

Canopy samarbeider med mer enn 750 selskaper for å utvikle innovative løsninger, gjøre leverandørkjedene deres mer bærekraftige og bidra til å beskytte verdens gjenværende urskoger og truede skoger.

Som Canopy-partner har vi forpliktet oss til å beskytte skogene ved å bruke miljøvennlige tekstiler, papir og emballasje. Masai samarbeider med Canopy og våre leverandører over hele verden om felles og visjonære løsninger for å beskytte de gjenværende gamle og truede skogene.