LAST CHANCE: Spar opptil 50% >> Shop nå

Juridisk merknad

Ansvarsfraskrivelse for nettstedet

Vilkårene nedenfor regulerer bruken av nettstedet/nettstedene som tilhører Masai Clothing Company ApS (“MASAI”). Ved å bruke nettstedet vårt, aksepterer du vilkårene fullt ut. Hvis du ikke aksepterer vilkårene, ber vi deg om ikke å bruke nettstedet.

Nettstedet er ment som en enkel adgang til en presentasjon av MASAI, og vi jobber for å presentere innhold som reflekterer MASAIs nåværende posisjon og utvikling. Dette nettstedet presenteres likevel "som det er og foreligger" uten å gi noen erklæringer eller garantier, verken uttrykkelig eller underforstått. Din bruk av og navigasjon på dette nettstedet er alltid på eget ansvar.

MASAI kan løpende revidere vilkårene. De reviderte vilkårene er gjeldende for bruken av vårt nettsted fra det tidspunktet de reviderte vilkårene offentliggjøres på nettstedet. Sørg derfor for at du godtar følgende når du bruker nettstedet vårt.

Disse vilkårene kan suppleres med andre vilkår, ansvarsfraskrivelser, retningslinjer og/eller merknader, avhengig av din aktivitet på nettsiden.

Vilkår
Korrekt bruk

Når du navigerer på eller bruker nettstedet, aksepterer du at du skal gjøre dette på en korrekt måte, hvilket vil si at du ikke skal:


a) bruke nettstedet vårt på en måte som er ulovlig, illegal, uredelig eller på noen måte skadelig for MASAI eller andre,


b) bruke nettstedet vårt på en måte eller foreta handlinger, som forårsaker eller som sannsynligvis vil forårsake skader på nettstedet eller forringe nettstedets funksjon eller tilgjengelighet,


c) bruke nettstedet eller data som er hentet fra nettstedet til markedsføringsformål (f.eks. markedsføring pr. e-post, SMS, telefon, brev og/eller lignende aktiviteter),


d) selge, videredistribuere, gjenutgi, leie ut eller underlisensiere materiale eller innhold fra nettstedet vårt,


e) omgå eller unngå eller forsøke å omgå eller unngå eventuelle adgangsbegrensende foranstaltninger på nettstedet vårt.


Når du oppgir opplysninger via nettstedet, skal du sørge for at alle opplysningene du oppgir er riktige, nøyaktige, aktuelle, fullstendige og ikke-villedende.


Ansvarsfraskrivelse

MASAI gir ingen erklæringer eller garantier angående dette nettstedet eller informasjon og materialer som finnes på dette nettstedet.


INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET GIS DERFOR UT "SOM DE ER" OG "FORELIGGER" UTEN NOEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.


MASAI gir særlig ikke noen garantier for at nettstedet vil være konstant tilgjengelig, eller at opplysningene på nettstedet er fullstendige, riktige, nøyaktige og/eller ikke-villedende.


Ingenting på dette nettstedet utgjør eller er ment å utgjøre noen form for rådgivning. Ved behov for juridisk, økonomisk eller medisinsk rådgivning eller lignende ønsket informasjon, bør henvendelsen rettes mot de respektive fagkyndige ekspertene.

Ansvarsbegrensning

Uansett om det er innenfor eller utenfor kontrakt eller på annen måte, er MASAI ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader i forbindelse med innholdet av materialer fra, bruken av eller på annen måte i forbindelse med nettstedet, uansett om tapet eller skaden anses for å være direkte, indirekte eller tilfeldig eller en følgeskade, og uansett om det reises krav om erstatning for tap eller skade, strafferelatert erstatning eller på annen måte.


Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies og drives av tredjeparter. Slike lenker er kun en service. Da MASAI ikke har noen kontroll over, ingen forbindelse med eller godkjennelse av noen tredjepartssider, er MASAI ikke ansvarlig for slike lenker eller tredjepartssider.

Innhold og materialer

Forutsatt at du respekterer alle rettigheter vedrørende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter, kan du få tilgang til, skrive ut og laste ned materiale som vises på nettstedet, til kommersiell og personlig bruk.


Du kan ikke kopiere, gjengi, redigere, gjenutgi, laste opp, sende, overføre eller på noen måte endre eller distribuere innholdet av dette nettstedet på en måte som strider mot våre rettigheter, uten forutgående skriftlig tillatelse fra MASAI (med mindre annet er angitt).


Uansett ovennevnte er MASAI til enhver tid eneeier av, og har den fulle eiendomsrett og adgang til, innholdet og materialene på nettstedet.

Varemerker

Varemerker, navn, servicemerker, logoer, ikoner, tekst, informasjon og materialer som vises på dette nettstedet, tilhører MASAI og må ikke anvendes på noen måte uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra MASAI, med mindre annet er angitt. Ingenting på dette nettstedet skal fortolkes som eller anses for en overdragelse av noen lisens eller bruksrettighet til noe av ovennevnte på dette nettstedet, uten MASAIs forutgående skriftlige tillatelse.

Bestemmelser om uavhengighet og ikke-håndhevbare bestemmelser

Enhver betingelse eller bestemmelse som er eller anses for å være ikke-håndhevbare i henhold til gjeldende lov, vil ikke påvirke håndhevbarheten av de andre betingelsene og bestemmelsene.

Lov og verneting

Disse vilkårene er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lov.


Alle tvister vedrørende disse vilkårene, skal bringes inn for domstolene i Danmark som eksklusivt verneting.

Dette er versjon 1.0 av vår Cookie policy datert den 20.09.2018