PERSONVERNSREGLER

Hos Masai (”Masai”, ”oss” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhet og fortrolighet høyt. Nærværende personvernsregler fastlegger derfor retningslinjene for Masais måte å behandle dine personopplysninger på. 

I det følgende avsnittet redegjøres det for hvordan vi anvender de personlige opplysningene som du etterlater og/eller oppgir når du besøker nettbutikken vår, samt når du anvender de forskjellige tjenestene på vår hjemmeside.1. Dataansvarlig og kontaktopplysninger

Denne nettbutikken er drevet og eid av:

MASAI CLOTHING COMPANY ApS
Hammerensgade 1, st. tv.
1267 København K
CVR-no. 10279488


Norsk registrert:
Organisasjonsnummer: 920 145 558
c/o PwC Tax Services AS
Postboks 748 Sentrum
0106 Oslo
Norge


Kundeservice for nettbutikken: kontakt@masai.no
HQ Kundeservice: masai@masai.dk

Personvernsreglene gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn via nettbutikken.2. Innsamling og anvendelse av personopplysninger

Personopplysninger vi samler inn kan for eksempel omfatte ditt navn, din e-postadresse, din privatadresse, ditt telefonnummer og lignende identifikasjonsopplysninger, opplysninger om et online kjøp og om din navigasjon på hjemmesiden.

Det vil alltid fremgå i forbindelse med at du oppgir opplysninger hvorvidt avgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gjennomførelsen av den ønskede handlingen, for eksempel gjennomførelse av et kjøp i vår nettbutikk. 

Innsamling av personopplysningene dine skjer i ett eller flere av nedenfor stående tilfeller samt til følgende formål:

Opprettelse og administrasjon:
Opprettelse, administrasjon samt sletting av Masai-konto
Statistikk samt historikk over bruk av nettbutikken
Oversikt over kjøpshistorikk

Gjennomføring av ordre i vår nettbutikk:
Sending av ordrebekreftelse
Sending av ordre 
Reklamasjon
Returnering

Håndtering av ordre avgitt i vår nettbutikk:
Betalingsopplysninger i forbindelse med verifisering og gjennomførelse av betaling
Håndtering, sendelse m.m. av en ordre 
Returnering av en ordre samt tilbakebetaling av beløp

Kundetilfredshet og markedsføring:
Påmelding, utsending samt utsending av nyhetsbrev
Markedsføring av våre produkter
Spesialtilbud
Utsending av annet markedsføringsmateriale, herunder tildeling av rabatt-og verdikoder
Øvrige markedsføringstiltak, herunder kundetilfredshetsundersøkelser
Kommunikasjon via sosiale medier samt besvarelse av beskjeder, kommentarer mv.

Friends of Masai:
Påmelding, sending samt avmelding av nyhetsbrev
Markedsføring av våre produkter 
Spesielle tilbud 
Invitasjoner, informasjon m.m. om arrangementer, salg, m.m.
Sending av annet markedsføringsmateriale, herunder tildeling av rabatt-og verdikoder
Øvrige markedsføringstiltak
Kommunikasjon via sosiale medier samt besvarelse av beskjeder, kommentarer m.m.


Selv om du bruker e-postadressen din i mer enn ett av ovenstående tilfeller, blir opplysningene dine kun samlet og registrert ett sted. Dermed kan opplysningene dine for eksempel gjenbrukes når du handler hos oss, og du unngår samtidig å motta samme markedsføringsmateriale fra oss flere ganger. 

Vi gjør oppmerksom på at bruk av dine personopplysninger til fremsendelse av markedsføringsmateriale kun finner sted såfremt du før har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du avgir ditt samtykke først.

Masai fører statistikk over hvilke områder av nettbutikken brukerne våre besøker samt hvilke varer brukerne foretrekker. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Ved hjelp av de innsamlede dataene oppnår vi kjennskap til brukernes anvendelse av nettbutikken. Denne informasjonen brukes til å forbedre hjemmesiden. Vi bruker data om alle våre brukeres navigasjon for å forstå hvordan brukerne våre som en samlet gruppe anvender nettbutikken vår, og forsøker på bakgrunn av dette å gjøre nettbutikken bedre. Videre innsamler vi informasjon om hvilke produkter brukerne våre som en samlet gruppe foretrekker. Denne informasjonen brukes også til at forbedre hjemmesiden. Vi selger eller videregir ikke på annen måte informasjon om våre brukeres bruk og navigasjon på vår hjemmeside. Og vi selger eller videregir ikke din kjøpsinformasjon til en tredjepart. 

Opplysningene om deg samles inn enten:

- Ved ditt uttrykkelige samtykke
- For at vi kan oppfylle en avtale med deg
- For å oppfylle en rettslig forpliktelse
- For å forfølge våre legitime interesser3. Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger videregis som utgangspunkt ikke til en tredjepart uten din tillatelse. Det kan imidlertid under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen være nødvendig å videregi opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. For eksempel kan opplysninger videregis til politiet i tilfelle av mistanke om kredittkortsvindel. 

Videre vil det fra tid til annen være nødvendig å la databehandlere behandle dine data. Opplysninger til bruk for ordreleveranse overlates for eksempel til paknings- og fraktfirmaet vi bruker. På samme måte overlates personopplysningene dine til noen av våre samarbeidspartnere som leverer visse ytelser på Masais vegne, for eksempel i forbindelse med sending av nyhetsbrev. Disse samarbeidspartnerne behandler kun personopplysningene på våre vegne og i overensstemmelse med våre instrukser. 

Vi anvender videre eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettbutikken samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Eksterne databehandlere og samarbeidspartnere kan ikke anvende opplysningene til noe annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.


For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.4. Overføring til tredjeland

Generelt overfører Masai ikke dine personlige data utenfor EU/EØS. Skulle det bli nødvendig, vil Masai sikre at en slik overføring utføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at det ved enhver part utenfor EU/EØS som kommer i besittelse av dine personlige data, skal sikres et passende beskyttelsesnivå, for eksempel ved å inngå i EUs standardkontraktsklausuler.5. Cookies

Vi anvender cookies på vår nettbutikk. Du kan lese mer om bruken av cookies i vår Cookiepolitikk, som du finner her.6. Sikkerhet

Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig skal tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes. Vi har dessuten implementert sikkerhetsforanstaltninger til sikring av at de interne prosedyrene våre lever opp til våre høye sikkerhetspolitiske standarder. Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til personopplysningene dine for å utføre arbeidet sitt, har adgang til disse.

Betalingsopplysninger sendes kryptert og i overensstemmelse med bransjestandarder. 

Vi bestreber oss på best mulig å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personlige opplysninger.7. Dine rettigheter

Med henblikk på å skape åpenhet omkring behandlingen av dine opplysninger skal vi som dataansvarlig opplyse deg om dine rettigheter.

Innsiktsretten
Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. måtte finnes samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker innsikt i eller en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig anmodning til gdpr@masai.dk eller via ovenstående kontaktopplysninger. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være.

Retten til korreksjon
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet opp av oss. Såfremt du blir oppmerksom på at det er en feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert. Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din opprettelse av en Masai-konto, har du selv mulighet til å rette ved å logge inn på din brukerprofil.

Retten til sletting 
I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen av dine opplysninger. I det omfang en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring 
Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, for eksempel hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet 
Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysningene som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

Retten til innsigelse 
Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med fokus på direkte markedsføring, herunder profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.
Du har videre til enhver tid rett til, av grunner som vedrører din personlige situasjon, å gjøre innsigelser mot den behandlingen av personopplysningene dine som vi foretar på bakgrunn av våre legitime interesser.

Retten til å tilbakekalle samtykke
Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du om å kontakte oss på gdpr@masai.dk eller via ovenstående kontaktopplysninger.

Vær vennligst oppmerksom på at utøvelsen av en eller flere av ovenstående rettigheter kan være forbundet med forskjellige betingelser, avhengig av den gjeldende situasjonen.8. Sletting av persondata

Vi sletter dine personopplysninger når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle et eller flere av de formålene som fremgår ovenfor av pkt. 4. Opplysningene kan imidlertid behandles og oppbevares lenger i anonymisert form. 

Opplysninger som er innsamlet om din bruk av nettbutikken slettes senest når du ikke har brukt nettbutikken på mer enn 2 år. 

Opplysninger innsamlet i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.

Opplysninger som er innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på hjemmesiden vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utgangen av det kalenderåret da du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, for eksempel hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav, for eksempel skal regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav. 

Opplysninger vi har innsamlet i forbindelse med din opprettelse av en Masai-konto, vil vi automatisk slette: dersom du ikke har logget inn på din brukerprofil i 3 år eller anmoder oss om det. 9. Tilbakekalling av samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker som du har avgitt. Vi vil heretter slette opplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss på gdpr@masai.dk eller via ovenstående kontaktopplysninger.10. Linker til andre nettsider m.m.

Nettbutikken vår kan inneholde linker til andre nettsider eller til integrerte nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsider eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger. Når du besøker andre nettsider oppfordres du til å lese innehaverens persondatapolitikk samt andre relevante politikker.11. Endringer av opplysninger m.m.

Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter personlige opplysninger som vi har registrert om deg, ønsker å få adgang til de personopplysningene som behandles om deg, eller hvis du har spørsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelser til oss på gdpr@masai.dk eller via ovenstående kontaktopplysninger.12. Klageadgang

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss på gdpr@masai.dk eller via ovenstående kontaktopplysninger. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.13. Versjoner

Dette er versjon 2.0 av vår personvernsregler datert den 27.01.2021.