MASAI FAQ

FAQ

Her finner du svar på noen av spørsmålene du måtte ha om Masai og måten vi arbeider med vårt ansvar for mennesker, miljø og samfunn på.

FSC®-certificering

Hva er viskose?
Viskose er laget av cellulosefibre fra trær, for eksempel eukalyptus eller bøk. Trefibrene i treet blir omdannet til cellulosemasse som deretter bearbeides i en rekke prosesser, før den spinnes til viskosegarn.

Hva er FSC®?
FSC er en merkeordning for tre- og papirprodukter, som sikrer at trefibrene kommer fra sertifiserte skoger der det er tatt hensyn til natur, dyr og mennesker, og fra andre kontrollerte kilder. FSC-merket anbefales av flere internasjonale organisasjoner som WWF og Verdens Skove. Det er derfor vi har valgt å produsere viskosen vår av FSC-sertifiserte fibre.

Hvorfor har Masai valgt FSC-sertifisering?
Helt siden Masai ble grunnlagt i 1992, har vi brukt viskose i alle kolleksjonene våre. I dag består ca. 60% av våre kolleksjoner av viskose. Det er derfor vi har startet vår bærekraftige utvikling her, hvor vi har mulighet til å utgjøre den største forskjellen. Derfor har det vært viktig for oss å gå grundig til verks og starte ved selve kilden, nemlig treet. Vi vil forsikre oss om at vi innhenter fibre fra bæredyktige og ansvarlige kilder, og at vi har full sporbarhet i hele produksjonskjeden vår. Alle som lager produkter av trefibre har et medansvar for at verdens skoger fortsatt skal stå her til kommende generasjoner. Derfor har vi i tillegg til FSC inngått et partnerskap med miljøorganisasjonen Canopy, som fokuserer på å beskytte verdens gamle, uspolerte og truede skogsarealer, for eksempel regnskog.

Hva betyr det at et produkt er 100% FSC®?
FSC 100%-merket betyr at produktet kun er laget av FSC-sertifisert tre.

Hva betyr det at et produkt er FSC® Mix?
FSC MIX betyr at produktet er laget av minst 70% FSC-sertifisert tre supplert med ikke-sertifisert tre fra kontrollerte skoger.

Hvorfor har Masai primært valgt å bruke viskose?
Der er mange gode grunner til at vi hos Masai har valgt viskose som vårt hovedmateriale. Her kan du lese våre to viktigste grunner:
 
Viskose har mange gode egenskaper
Viskose er et allsidig materiale og derfor høyst anvendelig til mange typer klær. Viskose har mange av de samme behagelige egenskapene som andre naturmaterialer (bomull, silke og lin) har. Det faller vakkert langs kroppen, puster og blir ikke statisk. Viskosens utseende kan imitere blank silke eller være matt som bomull og lin. Viskose kan ha forskjellig utseende avhengig av fibrenes lengde og måten materialet er vevd på.

Viskosens livssyklus
Våre vurderinger om viskosens livssyklus handler om hvor stor miljøpåvirkning et stykke tøy har fra det blir produsert og så lenge det blir brukt. En stor del av miljøpåvirkningen finner sted under produksjonen. Sammenlignet med bomull har viskose et markant lavere vannforbruk, både under produksjonen av råmaterialet og i bearbeidelsen av dette. Til gjengjeld krever fremstillingen av viskose mer kjemikalier. Dette er et viktig fokusområde i vår streben etter mer bæredyktig viskose, og vi arbeider med å forbedre det, blant annet gjennom vårt testprogram for kjemikalier.
Når plagget har fått en eier og blir tatt i bruk, er egenskapene viktige for bruken av klærne – det vil si hvor ofte og hvor lenge det blir brukt (plaggets levetid). Plagg laget av viskose vil, med riktig pleie og behandling, beholde både fasong og flotte farger, og dermed kan plagget brukes om og om igjen, år etter år.

Hva er det FSC® hjelper med?
Med FSC passer vi på skogene og menneskene og dyrene som bor i dem.
  1. I en FSC-skog vet vi at skogarealet forblir det samme generasjon etter generasjon, siden det ikke felles flere trær enn skogen rekker å reprodusere.
  2. Sjeldne og truede arter og deres levesteder beskyttes.
  3. Deler av skogen fredes helt for å bevare og fremme biologisk mangfold.
  4. Naturlige vannløp, våtmarksområder og elvebredder beskyttes og gjenopprettes, og skogeieren skal passe på vannkvaliteten.
  5. Rettighetene til skogens beboere skal respekteres og skogeieren skal bidra økonomisk til lokale prosjekter (f.eks. tilgang til legehjelp, tilgang til vann o.l.)
  6. Skogsarbeiderne skal ha fått opplæring i skogsdrift og ha ordentlige vilkår i form av sikkerhetsutstyr, lønn og arbeidsforhold.
  7. FSC-tre er lovlig felt og handles på vanlige markedsvilkår.


Hvordan bidrar FSC til bærekraftsmålene?
FSC og FSC-sertifiserte produkter bidrar til FNs bærekraftsmål. FSC støtter hele 14 av de 17 bærekraftsmålene, herunder to av de fem målene Masai jobber aktivt mot; mål 12 om Ansvarlig forbruk og produksjon og mål 15 om Livet på land. Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene her og om de 17 bærekraftsmåleneher.

Hvordan kontrolleres sertifiseringen?
FSC har de høyeste standardene for sertifisering av ansvarlig skogsdrift. Produkter som er FSC-merket kommer fra FSC-sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder som lever opp til FSCs internasjonale krav og standarder. Sertifiseringen skjer gjennom kontroll som utføres av en uavhengig tredjepart.

Hvorfor er det bare deler av kolleksjonen som er FSC-sertifisert?
I første omgang har vi lykkes med å få sertifisert våre to største leverandører med tilhørende forsyningskjeder, og vi er i full gang med å sertifisere flere leverandører. Vi startet med våre vevde viskosematerialer og har deretter tatt fatt på å sertifisere viskosejerseyen som vi forventer å kunne presentere høsten 2021. Vi har som mål at all viskosen vår skal være sertifisert i 2022.

 
MASAI FSC 152037

Samfunnsansvar

Hvorfor tar Masai samfunnsansvar?
Hos Masai jobber vi tett sammen med våre produksjonspartnere for å sikre ordnede produksjonsforhold og rettferdige vilkår for alle som arbeider med våre kolleksjoner. For eksempel skal arbeidsvilkår være i overensstemmelse med internasjonal lovgivning i tillegg til FNs veiledende prinsipper for arbeidsliv og menneskerettigheter. Vi har veldig tette og langvarige relasjoner med våre produksjonspartnere, og enkelte av dem har samarbeidet med oss siden 1992. Langvarige relasjoner og åpenhet er sentrale elementer i vår forsyningskjede, og vi deler vår utvikling, våre utfordringer og våre suksesser med produksjonspartnerne våre.

Har Masais produksjonsarbeidere regulerte arbeidsvilkår?
Masai er medlem av Amfori BSCI, som er en medlemsorganisasjon for virksomheter og bransjeorganisasjoner. Masais leverandører blir regelmessig kontrollert av uavhengige kontrollører for å sikre at forholdene er i orden, med utgangspunkt i Amfori BSCI Code of Conduct.

Besøker Masai leverandørene sine selv?
Masai besøker leverandørene flere ganger i året, og har i den forbindelse og ellers i løpet av året tett dialog med dem, også rundt arbeidsforhold. Vi har samarbeidet med de fleste av leverandørene våre i mange år, noe som betyr at vi har et tett samarbeid og en gjensidig forståelse for ønsket om ansvarlig drift, arbeidsforhold og bærekraft.

Hvor i verden blir Masais klær produsert?
Masais klær produserer i Portugal, Tyrkia, India og Kina.

Hvordan kontrollerer Masai at klærne jeg kjøper er trygge og av god kvalitet?
Vi har et veletablert kjemikalietest-program som sikrer at våre tekstiler alltid er i overensstemmelse med europeisk, regional og internasjonal lovgivning. Det betyr at produkter blir testet, slik at de er trygge for både produsenten og for deg som forbruker.
Kvaliteten på produktene våre blir testet kontinuerlig og vurdert av vår egen produksjonsavdeling.

Hva er Masais Code of Conduct?
Masai har integrert Amfori BSCI Code of Conduct i leverandørmanualen. Amfori BSCI Code of Conduct bygger på internasjonale arbeidsplass-standarder som beskytter arbeidstakernes rettigheter, som Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjoner og erklæringer, FNs veiledende prinsipper om arbeid og menneskerettigheter og The Organization for Economic Co-operation and Developments' retningslinjer for multinasjonale virksomheter.
 

Bærekraft og ressurser

Hva er Masais verdier i forhold til bærekraft og mote?
  1. Kvalitet
  2. Tidløst design
  3. God passform
Masai er ikke et fast fashion-merke. Vi lager klær til modne kvinner, som kan brukes om og om igjen, på tvers av sesonger. Vi lager klær som er behagelige å ha på seg og som blir garderobefavoritter. Dermed støtter ikke våre kolleksjoner opp om en bruk-og-kast-tankegang, men en bruk-og-suppler-tankegang.

Hva gør Masai for å redusere sløsing med ressurser?
Masais kolleksjoner er blitt ca. 20% mindre, delvis for å skape litt mer fokuserte kolleksjoner og delvis for å minste sløsing under produksjonen. Færre forskjellige plagg betyr færre metervarer og dermed mindre muligheter for sløsing. Derfor kan du oppleve at det er mindre utvalg, men det er det en god grunn til.
Masai har inngått et samarbeid med Dansk Røde Kors for å fremme gjenbruk og forlenge klærnes levetid. Alle danske kunder kan levere brukte Masai-klær i en Masai-butikk og få en voucher på 15% til kjøp av én vare. Bruktklærne leveres for salg i Røde Kors' bruktbutikker og støtter dermed Røde Kors' humanitære arbeid i Danmark og internasjonalt.

Hvilket materiale er posene dere sender leveranser i laget av?
Posene vi sender varene ut i er laget av gjenbruksplast, og produktene våre er også innpakket i gjenbruksplast. Plastposene beskytter produktene våre. Vi sikrer dermed at det ikke blir hull i eller flekker på produktene, slik at alle ressursene som er brukt på å produsere produktet ikke går tapt. Ved å bruke gjenbruksplast tilfører vi ikke ny plast til verden, og vi oppfordrer kundene til å kildesortere, slik at posene kan bli gjenbrukt.

Hvilken type pose får jeg når jeg handler på Masais butikker?
På Masais butikker får du papirposer av FSC-sertifisert papir eller en plastpose av gjenbruksplast.

 

KONTAKT

Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål, må du gjerne kontakte oss på sustainability@masai.dk

CSR - VÅRT ANSVAR

Landskapet av CSR og bærekraft er i stadig endring, og endringene skjer raskere enn noensinne, noe som gjør det stadig vanskeligere og mer komplekst å navigere i dette landskapet. Men selv om utfordringen til tider kan virke uoverkommelige, har vi alle et ansvar for å engasjere oss, søke kunnskap og drive innovasjon der vi kan.

Les mer